DNP File

? Cách mở file .DNP? Những phần mềm mở file .DNP và sửa file lỗi. Convert N/A DNP file sang định dạng khác.

.DNP File Extension

   

File name DNP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DNP là file gì?

DNP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DNP file

Để mở file .DNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DNP do người dùng đóng góp.

  • Activstudio3
  • Activprimary3
  • Activprimary3
  • Activstudio
  • Hancom Office Hanword
  • ACTIVprimary2
  • ACTIVprimary2

Chuyển đổi file .DNP

File .DNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.