Brand essence

Định nghĩa Brand essence là gì?

Brand essenceBản chất thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand essence – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cụm từ mà truyền đạt tính chất cơ bản của một tên thương mại kết hợp với một hoặc nhiều sản phẩm được thực hiện bởi cùng một công ty. Một nhóm nghiên cứu tiếp thị kinh doanh thường sẽ dành thời gian đáng kể việc phát triển những cách hiệu quả thể hiện bản chất thương hiệu của các thương hiệu khác nhau của công ty họ bằng cách nêu bật những lợi ích độc đáo với điều kiện liên quan đến các giá trị của nét đẹp văn hóa mục tiêu của mình.

Definition – What does Brand essence mean

A phrase that communicates the fundamental nature of a trade name associated with one or more products made by the same company. A business marketing team will often spend considerable time developing effective ways of expressing the brand essence of their company’s various brands by highlighting the unique benefits provided that pertain to the values of its target subculture.

Source: ? Business Dictionary