KODU File

? Cách mở file .KODU? Những phần mềm mở file .KODU và sửa file lỗi. Convert Binary KODU file sang định dạng khác.

.KODU File Extension

   

File name KODU File
File Type Kodu Game File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (176 Bình chọn)

File .KODU là file gì?

KODU là Game Files – Kodu Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Kodu trò chơi Lab, một môi trường phát triển trò chơi giáo dục từ Microsoft Research; tiết kiệm một trò chơi 3D được phát triển bằng cách sử dụng phần mềm Kodu game Lab.

What is a KODU file?

Game file created by Kodu Game Lab, an educational game development environment from Microsoft Research; saves a 3D game that was developed using the Kodu Game Lab software.

Cách mở .KODU file

Để mở file .KODU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KODU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KODU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KODU do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Kodu Game Lab

Chuyển đổi file .KODU

File .KODU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.