CyberLink Virtual Drive

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download CyberLink Virtual Drive – NA

Phần mềm CyberLink Virtual Drive

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

CyberLink Virtual Drive là phần mềm gì?

CyberLink Virtual Drive là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của CyberLink Virtual Drive là Version NA (cập nhật NA)

CyberLink Virtual Drive là một ứng dụng được bao gồm trong phần mềm CyberLink Power2Go. Power2Go là phần mềm cho phép ghi và trích xuất các đĩa CD. Đốt tính năng của phần mềm cho phép tạo bản sao đĩa của tập tin media và dữ liệu. Người dùng có thể ghi các tập tin của họ sang định dạng Blu-Ray Disc CD, DVD hoặc. Bạn cũng có thể làm cho bản sao của phi có bản quyền discs.Power2Go cũng cho phép người sử dụng để rip đĩa CD âm thanh và trích xuất âm thanh từ một file video. âm thanh có thể được tách trong các định dạng sau: WAV, MP3 và WMA. Đối với CyberLink Virtual Drive, ứng dụng này cho phép người dùng gắn các image đĩa của họ như là các ổ đĩa ảo. Các tập tin ISO được đưa ra ký tự ổ đĩa riêng của mình, sau đó cho phép người dùng truy cập và khởi động các tập tin như họ sẽ trên một ổ đĩa bình thường. Thông qua việc gắn kết hình ảnh ISO, người dùng có thể mở các tập tin mà không cần đĩa được lắp vào ổ đĩa. Điều này cũng cho phép chia sẻ các tập tin trên Web hoặc qua email mà không cần đĩa.

What is CyberLink Virtual Drive?

CyberLink Virtual Drive is an application that is included in the CyberLink Power2Go software. Power2Go is software that allows for burning and ripping of CDs. Burning features of the software allow for making disc copies of media files and data. The user can burn their files to CD, DVD or Blu-Ray Disc format. You can also make duplicate copies of non-copyrighted discs.Power2Go also allows the user to rip audio CDs and extract audio from a video file. Audio tracks can be ripped in the following formats: WAV, MP3 and WMA. As for CyberLink Virtual Drive, this application enables the user to mount their disc images as virtual drives. The ISO file is given its own drive letter, which then allows the user to access and launch the file as they would on a normal drive. Through the mounted ISO image, the user can open the file without the need for the disc to be inserted in the disc drive. This also allows for sharing of the file on the Web or via email without the disc.

Các loại file được mở bởi CyberLink Virtual Drive

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm CyberLink Virtual Drive có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download CyberLink Virtual Drive

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg