AXM File

? Cách mở file .AXM? Những phần mềm mở file .AXM và sửa file lỗi. Convert N/A AXM file sang định dạng khác.

.AXM File Extension

   

File name AXM File
File Type AXMEDIS Object
Nhà phát triển AXMEDIS
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .AXM là file gì?

AXM là Video Files – AXMEDIS Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AXMEDIS.

Phương tiện truyền thông tập tin được lưu trong định dạng AXMEDIS, được sử dụng để phân phối nội dung đa kênh; có thể chứa nhiều loại phương tiện truyền thông, chẳng hạn như hình ảnh, video, âm thanh, và siêu dữ liệu trong một gói duy nhất; cũng có thể bao gồm thông tin bảo vệ bản quyền DRM.

What is a AXM file?

Media file saved in the AXMEDIS format, used for multichannel content distribution; may contain multiple types of media, such as images, video, audio, and metadata in a single package; may also include DRM copy-protection information.

Cách mở .AXM file

Để mở file .AXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AXM

File .AXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.