Negative demand

Định nghĩa Negative demand là gì?

Negative demandNhu cầu tiêu cực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Negative demand – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình huống mà người tiêu dùng tránh một sản phẩm hay công ty với hình ảnh tiêu cực hoặc ý nghĩa, chẳng hạn như những người liên quan đến chính sách lao động không công bằng hoặc thực hiện những điều đó làm tổn hại đến môi trường. Trong một số trường hợp, người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn một chút để chuyển lòng trung thành của họ từ một sản phẩm hoặc công ty khác.

Definition – What does Negative demand mean

Situation where consumers avoid a product or firm with negative image or connotations, such as those associated with unfair labor policies or the practices that harm the environment. In some cases, consumers are willing to pay a little more in order to switch their allegiance from one product or firm to another.

Source: ? Business Dictionary