SBP File

? Cách mở file .SBP? Những phần mềm mở file .SBP và sửa file lỗi. Convert Text SBP file sang định dạng khác.

.SBP File Extension

   

File name SBP File
File Type 1OpenSBP CNC Program File
Nhà phát triển OpenSBP Group
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SBP là file gì?

SBP là CAD Files – 1OpenSBP CNC Program File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OpenSBP Group.

CAD chương trình tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng điều khiển Computer Numerical (CNC); lưu trong văn bản đơn giản và chứa toolpath và hướng dẫn mã; được sử dụng để chỉ đạo lập trình thiết bị máy CNC; khác với định dạng “G-code”, mà ban đầu được tạo ra tại MIT vào những năm 1950.

What is a SBP file?

CAD program file used by Computer Numerical Controlled (CNC) applications; saved in plain text and contains toolpath and instruction codes; used for directing programmable CNC machine equipment; differs from the “G-code” format, which was originally created at MIT in the 1950s.

Cách mở .SBP file

Để mở file .SBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBP do người dùng đóng góp.

  • ShopBot Tools CabinetParts Pro
  • ShopBot Tools PartWorks
  • ShopBot Tools PartWorks
  • Scrapbooks
  • SeqBuilder
  • ClickArt
  • ClickArt

Chuyển đổi file .SBP

File .SBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.