Wal-Mart

Định nghĩa Wal-Mart là gì?

Wal-MartWal-Mart. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wal-Mart – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà bán lẻ giảm giá lớn nhất trên thế giới. Công ty bắt đầu ra như là một chuỗi nhỏ của các cửa hàng trong thị trấn nông thôn. Chuỗi cửa hàng được thành lập bởi Samuel Walton vào năm 1962 và hiện đang là một trong những người sử dụng lao lớn nhất tại Hoa Kỳ. Các cửa hàng đã bị chỉ trích vì chạy nhỏ “Mẹ và pop” cửa hàng bị phá sản với giá cực kỳ thấp. Một số cửa hàng được coi là siêu Wal-Marts và họ thường cung cấp một cửa hàng tạp hóa và sửa chữa cửa hàng ô tô cho khách hàng.

Definition – What does Wal-Mart mean

The largest discount retailer in the world. The company started out as a small chain of stores in rural towns. The store chain was founded by Samuel Walton in 1962 and currently is one of the largest employers in the United States. The store has been criticized for running smaller “mom and pop” stores out of business with its extremely low prices. Some of the stores are considered Super Wal-Marts and they typically provide a grocery store and automotive repair shop for customers.

Source: ? Business Dictionary