SWF File

? Cách mở file .SWF? Những phần mềm mở file .SWF và sửa file lỗi. Convert Binary SWF file sang định dạng khác.

.SWF File Extension

   

File name SWF File
File Type Shockwave Flash Movie
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (2260 Bình chọn)

File .SWF là file gì?

SWF là Video Files – Shockwave Flash Movie, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin SWF một là một phim hoạt hình được tạo ra với Adobe Flash có thể chơi bằng Flash Player hoặc với một trình duyệt web có Flash cài đặt plugin. Nó có thể chứa văn bản, vector và đồ họa raster, và nội dung tương tác viết bằng ActionScript.

What is a SWF file?

An SWF file is an animation created with Adobe Flash that can be played by Flash Player or with a web browser that has the Flash plugin installed. It may contain text, vector and raster graphics, and interactive content written in ActionScript.

Cách mở .SWF file

Để mở file .SWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWF do người dùng đóng góp.

 • BIT LABS SWF Player
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Flash Professional CC
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • Eltima SWF & FLV Player
 • Eltima SWF & FLV Player
 • Xilisoft Video Converter Ultimate
 • GRETECH GOM Player
 • Media Player Classic
 • GlobFX Swiff Player

Chuyển đổi file .SWF

File .SWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert swf to mp4