BML File

? Cách mở file .BML? Những phần mềm mở file .BML và sửa file lỗi. Convert N/A BML file sang định dạng khác.

.BML File Extension

   

File name BML File
File Type 1Bean Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (14 Bình chọn)

File .BML là file gì?

BML là Web Files – 1Bean Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trang web viết bằng Bean Markup Language (BML); dựa trên Bean Scripting Framework (BSF), mà là một tập hợp các lớp Java mà cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ kịch bản trong các ứng dụng Java.

What is a BML file?

Web page written in the Bean Markup Language (BML); based on the Bean Scripting Framework (BSF), which is a set of Java classes that provide scripting language support within Java applications.

Cách mở .BML file

Để mở file .BML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BML do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Web browser
  • Web browser
  • Pic-A-Book Designer
  • Image Editors
  • PicaClient
  • PicaClient

Chuyển đổi file .BML

File .BML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.