BSB File

? Cách mở file .BSB? Những phần mềm mở file .BSB và sửa file lỗi. Convert Binary BSB file sang định dạng khác.

.BSB File Extension

   

File name BSB File
File Type BioShock Saved Game File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .BSB là file gì?

BSB là Game Files – BioShock Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Lưu tập tin trò chơi được tạo ra bởi BioShock, một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất, nơi người chơi chiến đấu chống lại loài biến đổi sinh học; chứa một trạng thái lưu trữ trong gameplay; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a BSB file?

Save game file created by BioShock, a first-person shooter game where players battle against biologically modified beings; contains a saved state during gameplay; used to save and load in-game progress.

Cách mở .BSB file

Để mở file .BSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSB do người dùng đóng góp.

  • Take-Two Interactive BioShock
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenCPN
  • BioShock
  • Bioshock-MCE
  • Bioshock-MCE

Chuyển đổi file .BSB

File .BSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.