Cable Management

Định nghĩa Cable Management là gì?

Cable ManagementQuản lý cáp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cable Management – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

quản lý cáp là việc tổ chức các loại cáp kết nối với các thiết bị điện. Điều này bao gồm dây cáp điện, cáp mạng, cáp âm thanh / video, và nhiều người khác. Quản lý cáp là một khía cạnh quan trọng của một môi trường gia đình hoặc nơi làm việc sạch và an toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cable Management? – Definition

Cable management is the organization of cables connected to electrical devices. This includes power cables, network cables, audio/video cables, and many others. Managing cables is a key aspect of a clean and safe home or work environment.

Understanding the Cable Management

Thuật ngữ liên quan

  • C/C++
  • Cable Modem

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm