Indices

Định nghĩa Indices là gì?

IndicesChỉ số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indices – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số nhiều của chỉ số, cũng viết như chỉ mục.

Definition – What does Indices mean

Plural of index, written also as indexes.

Source: ? Business Dictionary