Email Extractor

Định nghĩa Email Extractor là gì?

Email ExtractorEmail Extractor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Email Extractor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một vắt email là một loại phần mềm sử dụng để trích xuất email
địa chỉ từ cả hai nguồn trực tuyến và ngoại tuyến. Một vắt email tạo ra một
danh sách lớn các địa chỉ email trong một khung thời gian nhỏ. Mặc dù nhổ email có thể phục vụ mục đích hữu ích như trong các chiến dịch tiếp thị email hợp pháp, họ chủ yếu sử dụng để gửi thư rác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hầu hết các trường hợp, các công cụ tìm kiếm được sử dụng trong email extractor là đủ mạnh để trích xuất địa chỉ email từ các nguồn trực tuyến như các trang web, và cũng có khả năng tự động phát hiện và loại bỏ các email trùng lặp. Hầu hết nhổ email có một giao diện người dùng thân thiện, hiệu suất tốc độ cao và rất dễ sử dụng. Một trong những tính năng nổi bật của ứng dụng vắt email là tốc độ ấn tượng của họ, như họ có khả năng thu hồi hàng ngàn địa chỉ email trong khi làm một sâu tìm kiếm thông qua máy tính. nhổ Email tìm kiếm thông qua các lớp khác nhau của Internet cũng như ẩn các trang web và tạo ra một tập tin có chứa các địa chỉ email đã thu thập được. Một số nhổ email có thể được tích hợp với các ứng dụng khác để gửi các tin nhắn email vào danh sách lớn của người nhận.

What is the Email Extractor? – Definition

An email extractor is a type of software used for extracting email
addresses from both online and offline sources. An email extractor generates a
large list of email addresses in a small time frame. Although email extractors can serve useful purposes such as in legitimate email marketing campaigns, they are mainly used to send spam emails.

Understanding the Email Extractor

In most cases, the search engine used in email extractor is powerful enough to extract email addresses from online sources such as websites, and also capable of automatically detecting and eliminating duplicate emails. Most email extractors have a user-friendly interface, high-speed performance and are easy to use. One of the salient features of the email extractor applications is their impressive speed, as they are capable of retrieving thousands of email addresses while doing an in-depth search through the computer. Email extractors search through different layers of the internet as well as offline sites and generate a file containing the email addresses it has collected. Some email extractors can be integrated with other applications to send out email messages to the large list of recipients.

Thuật ngữ liên quan

  • Email Harvesting
  • Email Software
  • Email Marketing
  • Email Bomb
  • Email Spoofing
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm