PWD File

? Cách mở file .PWD? Những phần mềm mở file .PWD và sửa file lỗi. Convert Binary PWD file sang định dạng khác.

.PWD File Extension

   

File name PWD File
File Type 1Pocket Word Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .PWD là file gì?

PWD là Text Files – 1Pocket Word Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

What is a PWD file?

Text document created by Pocket Word for Windows CE, a reduced version of Microsoft Word for the Windows Compact Edition mobile platform; can be opened by TextMaker (included in SoftMaker Office) and converted to more standard formats, such as .DOC and .DOCX.

Cách mở .PWD file

Để mở file .PWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Solid Edge
  • Solid Edge
  • Print Workshop
  • TextMaker
  • Print Workshop LE
  • Print Workshop LE

Chuyển đổi file .PWD

File .PWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.