CGI

Định nghĩa CGI là gì?

CGICGI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CGI – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

CGI có hai ý nghĩa khác nhau: 1) Common Gateway Interface, và 2) computer-generated imagery.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CGI? – Definition

CGI has two different meanings: 1) Common Gateway Interface, and 2) Computer Generated Imagery.

Understanding the CGI

Thuật ngữ liên quan

  • Certificate
  • Character

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm