TGC File

? Cách mở file .TGC? Những phần mềm mở file .TGC và sửa file lỗi. Convert N/A TGC file sang định dạng khác.

.TGC File Extension

   

File name TGC File
File Type Terragen Node Clip File
Nhà phát triển Planetside Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TGC là file gì?

TGC là Data Files – Terragen Node Clip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Planetside Software.

Clip được tạo ra bởi Terragen, một chương trình cảnh quan và hệ hoạt hình; chứa các nút, mà cũng giống như mẩu cảnh của bạn, lưu riêng rẽ với toàn bộ khung cảnh có thể được chèn vào một cách dễ dàng vào một dự án; bao gồm các chức năng như shaders bề mặt và địa hình phức tạp mà có thể được chèn vào cảnh.

What is a TGC file?

Clip created by Terragen, a landscape and animation generation program; contains nodes, which are like pieces of your scene, saved separately from the entire scene that can be inserted easily into a project; includes functions like surface shaders and complex terrains that can be inserted into the scene.

Cách mở .TGC file

Để mở file .TGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TGC do người dùng đóng góp.

  • Planetside Software Terragen
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps
  • DOTnote
  • ICAM

Chuyển đổi file .TGC

File .TGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.