I13 File

? Cách mở file .I13? Những phần mềm mở file .I13 và sửa file lỗi. Convert N/A I13 file sang định dạng khác.

.I13 File Extension

   

File name I13 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .I13 là file gì?

I13 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .I13 file

Để mở file .I13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .I13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .I13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .I13 do người dùng đóng góp.

  • WISO Steuer-Sparbuch
  • Minijobabrechnung
  • Minijobabrechnung

Chuyển đổi file .I13

File .I13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.