Charge-Off

  Charge-Off là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Charge-Off – Definition Charge-Off – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xóa Sổ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Charge-Off là gì?

  Một khoản giảm giá hay miễn phí là một tuyên bố của chủ nợ (thường là tài khoản thẻ tín dụng) rằng một khoản nợ khó có thể được thu thập. Điều này xảy ra khi một người tiêu dùng trở nên phạm pháp nghiêm trọng đối với một khoản nợ. Theo truyền thống, các chủ nợ thực hiện tuyên bố này tại thời điểm sáu tháng mà không cần thanh toán. Giảm giá là một hình thức xóa sổ.

   

  • Charge-Off là Xóa Sổ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Charge-Off nghĩa là Xóa Sổ.

  Mặc dù khoản cho vay được coi là “không thể xóa được” bởi người cho vay, khoản nợ vẫn có giá trị pháp lý và vẫn còn như vậy sau khi thực tế. Chủ nợ có quyền thu thập hợp pháp toàn bộ số tiền trong khoảng thời gian được cho phép theo thời hiệu cho phép đối với địa điểm của tổ chức tài chính và nơi cư trú của người tiêu dùng. Tùy thuộc vào địa điểm, khoảng thời gian này có thể là một số năm nhất định (ví dụ: ba đến bảy năm) hoặc ở một số nơi, không xác định. Các phương pháp thu thập có thể được sử dụng bao gồm các liên hệ từ nhân viên bộ sưu tập nội bộ, bên ngoài các cơ quan thu nợ, trọng tài hay một vụ kiện.

   

  Definition: A charge-off or chargeoff is a declaration by a creditor (usually a credit card account) that an amount of debt is unlikely to be collected. This occurs when a consumer becomes severely delinquent on a debt. Traditionally, creditors make this declaration at the point of six months without payment. A charge-off is a form of write-off.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Charge-Off

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Charge-Off là gì? (hay Xóa Sổ nghĩa là gì?) Định nghĩa Charge-Off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charge-Off / Xóa Sổ. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây