Closed question

Định nghĩa Closed question là gì?

Closed questionCâu hỏi đã đóng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Closed question – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cung cấp một tập hợp các câu trả lời từ mà bị đơn phải chọn. Câu hỏi trắc nghiệm là những câu hỏi đóng. Còn được gọi là câu hỏi đóng kết thúc.

Definition – What does Closed question mean

That provides a set of answers from which the respondent must choose. Multiple choice questions are closed questions. Also called closed-ended question.

Source: ? Business Dictionary