ERD File

? Cách mở file .ERD? Những phần mềm mở file .ERD và sửa file lỗi. Convert Text and Binary ERD file sang định dạng khác.

.ERD File Extension

   

File name ERD File
File Type 1Engineering Research Division Data File
Nhà phát triển UMTRI
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ERD là file gì?

ERD là Data Files – 1Engineering Research Division Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi UMTRI.

tập tin một ERD là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình khác nhau dùng để phân tích các cấu hình đường giao thông, chẳng hạn như Proval và EP (Kỹ thuật vẽ). Nó có thể chứa hồ sơ đường, xe đầu ra mô phỏng, dữ liệu thử nghiệm xe, và các phép đo về hành vi phần xe.

What is a ERD file?

An ERD file is a data file used by various programs used to analyze the profiles of roads, such as ProVAL and EP (Engineering Plotter). It may contain road profiles, vehicle simulation output, vehicle test data, and measurements of vehicle component behavior.

Cách mở .ERD file

Để mở file .ERD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ERD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ERD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERD do người dùng đóng góp.

  • The Transtec Group ProVAL
  • EIS
  • EIS
  • ER-Designer
  • WINEEG Application
  • Proval
  • Proval

Chuyển đổi file .ERD

File .ERD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.