Mahjong Escape Ancient Japan

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mahjong Escape Ancient Japan – NA

Phần mềm Mahjong Escape Ancient Japan

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mahjong Escape Ancient Japan là phần mềm gì?

Mahjong Escape Ancient Japan là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mahjong Escape Ancient Japan là Version NA (cập nhật NA)

Mahjong thoát cổ Nhật Bản là một trò chơi solitaire Mahjong phát triển bởi SpinTop Games và phát hành bởi PopCap Games. Các trò chơi sẽ đưa người chơi đến cũ Nhật Bản, đi qua mười hai thời đại lịch sử. Trò chơi là phần thứ hai của loạt thoát Mahjong, là đầu tiên là Mahjong Thoát Trung Quốc cổ đại. Có hai chế độ chơi có sẵn: Thách thức và Classic Hoàng đế của; và ba mức độ khó khăn: thoải mái, bình thường và Expert. Ngoài ra còn có hai trăm mức để lựa chọn, với mỗi một cung cấp cho người dùng một số cụ thể của gạch miễn phí. Mỗi cấp độ được đưa ra một tên cụ thể cũng như Bridge, The Empire, Lâu đài, Silence, Nội Sanctum, Shrine, Reflection, bí mật và Quốc hội. Trò chơi bao gồm thiết kế khác nhau ngói và chủ đề nền, một tùy chọn undo, gợi ý, shuffle, và thông tin về số lượng gạch phù hợp có sẵn cũng như gạch còn lại có thể được sử dụng. Với những người chơi lần đầu, hướng dẫn về việc làm thế nào để chơi trò chơi được cung cấp ngay trên giao diện trò chơi. Mahjong thoát cổ Nhật Bản là một trò chơi có thể chơi được trên các máy tính Windows, đặc biệt trên Windows XP và Windows Vista.

What is Mahjong Escape Ancient Japan?

Mahjong Escape Ancient Japan is a Mahjong solitaire game developed by SpinTop Games and published by PopCap Games. The game takes the player to old Japan, traveling through twelve historical eras. The game is the second installment to the Mahjong Escape series, the first one being Mahjong Escape Ancient China. There are two game modes available: Emperor’s Challenge and Classic; and three difficulty levels: Relaxed, Normal and Expert. There are also two hundred levels to choose from, with each one providing the user with a specific number of free tiles. Each level is given a specific name as well such as Bridge, The Empire, Castle, Silence, Inner Sanctum, Shrine, Reflection, Secrets and Parliament. The game includes various tile designs and background themes, an undo option, hint, shuffle, and information on number of tile matches available as well as remaining tiles that can be used. For first-time players, instructions on how to play the game are provided right on the game interface. Mahjong Escape Ancient Japan is a game that can be played on Windows computers, specifically on Windows XP and Windows Vista.

Các loại file được mở bởi Mahjong Escape Ancient Japan

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mahjong Escape Ancient Japan có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Mahjong Escape Ancient Japan

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg