CMX File

? Cách mở file .CMX? Những phần mềm mở file .CMX và sửa file lỗi. Convert Binary CMX file sang định dạng khác.

.CMX File Extension

   

File name CMX File
File Type Corel Metafile Exchange Image File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (14 Bình chọn)

File .CMX là file gì?

CMX là Vector Image Files – Corel Metafile Exchange Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

định dạng tập tin hình ảnh được sử dụng bởi các chương trình Corel, chẳng hạn như CorelDRAW, Presentations Corel, và Paint Shop Pro; cũng được sử dụng để lưu trữ tập tin hình ảnh vector-based kèm Corel Mega Gallery Clip Art; bao gồm dữ liệu hình ảnh cũng như siêu dữ liệu mô tả các hình ảnh.

What is a CMX file?

Image file format used by Corel programs, such as CorelDRAW, Corel Presentations, and Paint Shop Pro; also used for storing vector-based image files included with Corel Mega Gallery Clip Art; includes image data as well as metadata that describes the image.

Cách mở .CMX file

Để mở file .CMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMX do người dùng đóng góp.

  • sK1
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel Presentations X9
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Inkscape

Chuyển đổi file .CMX

File .CMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.