Corel DVD MovieFactory

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Corel DVD MovieFactory – NA

Phần mềm Corel DVD MovieFactory

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Corel DVD MovieFactory là phần mềm gì?

Corel DVD MovieFactory là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Corel DVD MovieFactory là Version NA (cập nhật NA)

Corel DVD MovieFactory là một phần mềm biên tập video và video-authoring phát triển bởi Ulead Systems, mà là một chi nhánh Đài Loan của Corel (cho người dùng Toshiba, Ulead đặc biệt quen thuộc, như hầu hết các phần mềm của họ đi kèm như các phiên bản OEM cho máy tính xách tay Toshiba, thay thế CyberLink trong vấn đề này). DVD MovieFactory là một phần của bộ ứng dụng MovieFactory phát triển bởi Ulead, và có nghĩa là để tạo phim DVD tuyệt đẹp và ghi chúng vào trống tương thích DVDs.The DVD MovieFactory cho phép người dùng của bất kỳ mức độ kỹ năng để nhanh chóng và dễ dàng tạo phim từ video clip và đoạn hình ảnh, và sử dụng bộ phần mềm toàn diện của ứng dụng các tính năng để đưa các hiệu ứng, tạo các menu, tín dụng và những thứ khác như độ phân giải và độ tương phản. Bên cạnh đó, giao diện trực quan các DVD MovieFactory của phép người dùng gia đình để tạo ra các bộ phim của mình chỉ bằng cách sử dụng tối thiểu nhất của nỗ lực thông qua một thuật sĩ trong đó đặt tất cả những phương tiện truyền thông với nhau, và sau đó nhanh chóng đốt cháy chúng vào một đĩa. DVD MovieFactory cũng có khả năng ghi đĩa Blu-Ray ngay cả khi bạn không có một đĩa Blu-ray burner; nó sẽ về cơ bản chỉ mã hóa các bộ phim như một đĩa Blu-Ray mà sau đó có thể được chơi trên một máy nghe nhạc Blu-Ray tương thích, như Sony PlayStation 3.

What is Corel DVD MovieFactory?

Corel DVD MovieFactory is a video-editing and video-authoring software developed by Ulead Systems, which is a Taiwanese subsidiary of Corel (for Toshiba users, Ulead is particularly familiar, as most of their software come bundled as OEM versions for Toshiba laptops, replacing Cyberlink in this regard). The DVD MovieFactory is part of the MovieFactory suite developed by Ulead, and is meant to create stunning DVD movies and burn them onto compatible blank DVDs.The DVD MovieFactory allows users of any skill level to quickly and easily create movies from video clips and snippets of photos, and use the application’s comprehensive suite of features to put effects, create menus, credits, and other such things as resolution and contrast. In addition, the DVD MovieFactory’s intuitive interface lets home users to create their own movies using only the most minimal of effort via a wizard which puts all these media together, and then quickly burns them onto a disc. The DVD MovieFactory is also able to burn Blu-Ray discs even if you don’t have a Blu-Ray disc burner; it will basically just encode the movie as a Blu-Ray disc which can then be played on a compatible Blu-Ray player, like the Sony PlayStation 3.

Các loại file được mở bởi Corel DVD MovieFactory

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Corel DVD MovieFactory có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DWZ

Download Corel DVD MovieFactory

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg