CWP File

? Cách mở file .CWP? Những phần mềm mở file .CWP và sửa file lỗi. Convert N/A CWP file sang định dạng khác.

.CWP File Extension

   

File name CWP File
File Type Cakewalk SONAR Project
Nhà phát triển Cakewalk
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .CWP là file gì?

CWP là Audio Files – Cakewalk SONAR Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cakewalk.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi Cakewalk SONAR, một máy trạm âm thanh (DAW) ứng dụng kỹ thuật số; tiết kiệm một sản phẩm âm thanh và hỗ trợ nhiều bài hát, các hiệu ứng âm thanh, dữ liệu MIDI, và các thông số khác; sử dụng để chỉnh sửa mẫu âm nhạc và âm thanh.

What is a CWP file?

Audio project file created by Cakewalk SONAR, a digital audio workstation (DAW) application; saves an audio production and supports multiple tracks, audio effects, MIDI data, and other parameters; used for editing music and sound samples.

Cách mở .CWP file

Để mở file .CWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWP do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • SONAR LE
  • SONAR LE
  • SONAR Producer
  • SONAR Studio
  • Music Creator
  • Music Creator

Chuyển đổi file .CWP

File .CWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.