Dimension lumber

Định nghĩa Dimension lumber là gì?

Dimension lumberKích thước gỗ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dimension lumber – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Joists, ván, vì kèo và gỗ hàng tiêu chuẩn khác mà thường dao động trong chiều rộng 1-2 inch, độ dày từ 2 đến dưới 5 inch, và chiều dài 3-12 feet.

Definition – What does Dimension lumber mean

Joists, planks, rafters and other standard commodity lumber that usually range in width from 1 to 2 inches, in thickness from 2 to less than 5 inches, and in length from 3 to 12 feet.

Source: ? Business Dictionary