Encounter

Định nghĩa Encounter là gì?

EncounterGặp gỡ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Encounter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cuộc gặp gỡ với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nơi người được bảo hiểm nhận được bất kỳ loại hình dịch vụ.

Definition – What does Encounter mean

A meeting with a health care provider, where the insured receives any type of service.

Source: ? Business Dictionary