ENS File

? Cách mở file .ENS? Những phần mềm mở file .ENS và sửa file lỗi. Convert N/A ENS file sang định dạng khác.

.ENS File Extension

   

File name ENS File
File Type EndNote Style File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .ENS là file gì?

ENS là Settings Files – EndNote Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

Đầu ra định dạng tập tin được sử dụng bởi EndNote, một chương trình sử dụng để quản lý các trích dẫn; cửa hàng một phong cách thư mục có thể được sử dụng để định dạng trích dẫn theo tiêu chuẩn khác nhau; có thể bao gồm thụt đầu dòng, dấu chấm câu, cú pháp văn bản, alphabetization, và các quy tắc khác.

What is a ENS file?

Output formatting file used by EndNote, a program used for managing citations; stores a bibliographic style that can be used to format citations according to different standards; may include indentation, punctuation, textual syntax, alphabetization, and other rules.

Cách mở .ENS file

Để mở file .ENS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENS do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Autodesk View
  • Autodesk View
  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Native Instruments Reaktor
  • Native Instruments Reaktor

Chuyển đổi file .ENS

File .ENS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.