ERDAS IMAGINE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ERDAS IMAGINE – ERDAS

Phần mềm ERDAS IMAGINE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 2016 (cập nhật 11/28/2017)
Nhà phát triển ERDAS
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Commercial
Nhóm phần mềm Scientific
Đánh giá 2.6 ★ (17 Bình chọn)

ERDAS IMAGINE là phần mềm gì?

ERDAS IMAGINE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Scientific được phát triển bởi ERDAS. Phiên bản mới nhất của ERDAS IMAGINE là Version 2016 (cập nhật 11/28/2017)

ERDAS IMAGINE là một hệ thống dữ liệu không gian địa lý authoring. Nó kết hợp viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) khả năng, và xử lý hình ảnh không gian địa lý và phân tích. Phần mềm này được bao gồm với SUITE nhà sản xuất của các danh mục đầu tư điện và có sẵn trong Essentials, Advantage, và các phiên bản Professional.

What is ERDAS IMAGINE?

ERDAS IMAGINE is a geospatial data authoring system. It combines remote sensing, geographic information system (GIS) capabilities, and geospatial image processing and analysis. The software is included with the PRODUCER SUITE of the Power Portfolio and is available in Essentials, Advantage, and Professional editions.

Các loại file được mở bởi ERDAS IMAGINE

File ban đầu được hỗ trợ: .IMG – ERDAS IMAGINE Image File

Các định dạng file file khác phần mềm ERDAS IMAGINE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download ERDAS IMAGINE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg