HSC File

? Cách mở file .HSC? Những phần mềm mở file .HSC và sửa file lỗi. Convert N/A HSC file sang định dạng khác.

.HSC File Extension

   

File name HSC File
File Type Aspen HYSYS Simulation File
Nhà phát triển Aspen Technology
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .HSC là file gì?

HSC là CAD Files – Aspen HYSYS Simulation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aspen Technology.

Tập tin được tạo ra bởi Aspen HYSYS, một chương trình được sử dụng bởi ngành công nghiệp dầu khí để cải thiện quá trình; tiết kiệm một sơ đồ mô phỏng, hành vi, các thông số và dữ liệu liên quan khác; được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và cải tiến hiệu suất nhà máy, chảy đường ống, khí thải khí nhà kính, và các vấn đề kỹ thuật hóa dầu khác có liên quan.

What is a HSC file?

File created by Aspen HYSYS, a program used by the oil and gas industry for process improvement; saves a simulation diagram, behaviors, parameters, and other associated data; used in the process of studying and refining plant efficiency, pipeline flows, greenhouse gas emissions, and other related petrochemical engineering issues.

Cách mở .HSC file

Để mở file .HSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSC do người dùng đóng góp.

  • Aspen HYSYS
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • AspenHysys
  • HelpScribble
  • Hyperscore
  • Hyperscore

Chuyển đổi file .HSC

File .HSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.