ICB File

? Cách mở file .ICB? Những phần mềm mở file .ICB và sửa file lỗi. Convert Binary ICB file sang định dạng khác.

.ICB File Extension

   

File name ICB File
File Type Targa ICB Bitmap Image
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ICB là file gì?

ICB là Raster Image Files – Targa ICB Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

hình ảnh bitmap được tạo ra bằng cách sử dụng định dạng Targa chuẩn; ban đầu được sử dụng để tạo ra đồ họa Targa sử dụng AT & T tâm chấn Chụp ảnh Board (ICB) card màn hình, phần mềm ICB-PAINT, hoặc chương trình TARGA-PAINT.

What is a ICB file?

Bitmap image created using the standard Targa format; originally used for generating Targa graphics using the AT&T EPICenter Image Capture Board (ICB) video card, the ICB-PAINT software, or the TARGA-PAINT program.

Cách mở .ICB file

Để mở file .ICB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICB do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .ICB

File .ICB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.