Intelligence-Bearing Emanations

Định nghĩa Intelligence-Bearing Emanations là gì?

Intelligence-Bearing EmanationsHóa thân Intelligence-Bạc đạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligence-Bearing Emanations – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hóa thân Intelligence chịu là tín hiệu phát xạ / hóa thân gây ra bởi bất kỳ thiết bị xử lý thông tin, thiết bị. Thuật ngữ này có thể được dùng để chỉ bất kỳ hiện thân tín hiệu không dây được thực hiện thông tin bí mật hoặc tư nhân phát ra khí thải có thể bị chặn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Intelligence-Bearing Emanations? – Definition

Intelligence-bearing emanations are signal emissions/emanations caused by any information processing device or equipment. This term can be used to refer to any wireless signal emanation that is carrying confidential or private information that gives off emissions that could be intercepted.

Understanding the Intelligence-Bearing Emanations

Thuật ngữ liên quan

  • Modulated Spurious Signal
  • RED Baseband Signal
  • Impulsive Emanations
  • Emission Security (EMSEC)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm