ITI File

? Cách mở file .ITI? Những phần mềm mở file .ITI và sửa file lỗi. Convert N/A ITI file sang định dạng khác.

.ITI File Extension

   

File name ITI File
File Type 1Impulse Tracker Instrument
Nhà phát triển Jeffrey Lim
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ITI là file gì?

ITI là Audio Files – 1Impulse Tracker Instrument, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jeffrey Lim.

Định dạng công cụ được sử dụng bởi Impulse Tracker, một chương trình theo dõi âm thanh; chứa mẫu có thể được phát lại sử dụng dữ liệu MIDI.

What is a ITI file?

Instrument format used by Impulse Tracker, an audio tracking program; contains samples that can be played back using MIDI data.

Cách mở .ITI file

Để mở file .ITI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITI do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • WAY Pro
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ITI

File .ITI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.