Long Term

  Long Term là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Long Term – Definition Long Term – Đầu tư Kiến thức đầu tư

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt dài hạn
  Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

  Định nghĩa – Khái niệm

  Long Term là gì?

  Lâu dài đề cập đến khoảng thời gian dài mà một tài sản được tổ chức. Tùy thuộc vào loại chứng khoán, tài sản dài hạn có thể được tổ chức cho ít nhất là một năm hoặc càng lâu càng 30 năm trở lên. Nói chung, đầu tư dài hạn cho các cá nhân thường được cho là nằm trong khoảng ít nhất bảy đến mười năm thời gian tổ chức, mặc dù không có quy tắc tuyệt đối.

  • Long Term là dài hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Long Term

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Long Term là gì? (hay dài hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Long Term là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Long Term / dài hạn. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây