M4B File

? Cách mở file .M4B? Những phần mềm mở file .M4B và sửa file lỗi. Convert Binary M4B file sang định dạng khác.

.M4B File Extension

   

File name M4B File
File Type MPEG-4 Audio Book File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (28 Bình chọn)

File .M4B là file gì?

M4B là Audio Files – MPEG-4 Audio Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin audiobook dựa trên định dạng chứa MPEG-4; thường nén với mã hóa .aac; gần giống với một tập tin .m4a, nhưng ký hiệu là một audiobook và có thể được “đánh dấu” bằng cách hỗ trợ người chơi âm thanh.

What is a M4B file?

Audiobook file based on the MPEG-4 container format; typically compressed with .AAC encoding; nearly identical to an .M4A file, but denoted as an audiobook and can be “bookmarked” by supporting audio players.

Cách mở .M4B file

Để mở file .M4B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M4B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M4B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M4B do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Apple iTunes
  • Microsoft Windows Media Player
  • Nullsoft Winamp
  • Nullsoft Winamp
  • Ventis Media MediaMonkey

Chuyển đổi file .M4B

File .M4B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert m4b to mp4