Mezzanine

Định nghĩa Mezzanine là gì?

MezzanineGác lửng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mezzanine – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trình độ trung cấp thường được đặt ở giữa một mức độ thấp hơn và cao hơn. Ví dụ, “tầng lửng” là một thuật ngữ dùng để chỉ một công ty mới có ít rủi ro hơn so với một công ty khởi động, nhưng nguy cơ hơn một IPO điển hình, do đó việc có một trình độ trung cấp rủi ro.

Definition – What does Mezzanine mean

An intermediate level typically placed in between a lower and higher level. For example, “mezzanine level” is a term used to indicate a new company that has less risk than a startup company, but more risk than a typical IPO, therefore having an intermediate level of risk.

Source: ? Business Dictionary