MLL File

? Cách mở file .MLL? Những phần mềm mở file .MLL và sửa file lỗi. Convert Binary MLL file sang định dạng khác.

.MLL File Extension

   

File name MLL File
File Type Maya Plugin
Nhà phát triển Autodesk, Inc.
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MLL là file gì?

MLL là Plugin Files – Maya Plugin, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk, Inc..

Plugin tham chiếu và thực hiện bởi Autodesk Maya, một chương trình hoạt hình 3D; chứa một tập hợp các thủ tục điều hành bởi các chương trình; chức năng rất giống nhau vào một tập tin DLL.

What is a MLL file?

Plugin referenced and executed by Autodesk Maya, a 3D animation program; contains a set of procedures run by the program; functions very similar to a .DLL file.

Cách mở .MLL file

Để mở file .MLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020
  • PTOLEMY
  • PTOLEMY
  • MII

Chuyển đổi file .MLL

File .MLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.