MOBIRISE File

? Cách mở file .MOBIRISE? Những phần mềm mở file .MOBIRISE và sửa file lỗi. Convert N/A MOBIRISE file sang định dạng khác.

.MOBIRISE File Extension

   

File name MOBIRISE File
File Type Mobirise Project File
Nhà phát triển Mobirise
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MOBIRISE là file gì?

MOBIRISE là Settings Files – Mobirise Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mobirise.

Một tập tin MOBIRISE là một dự án tạo ra bởi Mobirise, Windows miễn phí, hệ điều hành MacOS, và chương trình Android cho phép người dùng xây dựng các trang web mà không cần bất kỳ mã hóa. Nó chứa “khối” tạo nên các trang web, có thể bao gồm một trình đơn, tiêu đề, bài viết, hình ảnh, video, thanh trượt, phòng trưng bày, tính năng, bảng giá, biểu mẫu, bảng biểu, và footers. file MOBIRISE được lưu ở định dạng JSON.

What is a MOBIRISE file?

A MOBIRISE file is a project created by Mobirise, a free Windows, macOS, and Android program that allows users to build websites without any coding. It contains “blocks” that make up the site, which may include a menu, header, articles, images, videos, sliders, galleries, features, pricing tables, forms, tables, and footers. MOBIRISE files are saved in JSON format.

Cách mở .MOBIRISE file

Để mở file .MOBIRISE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOBIRISE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOBIRISE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOBIRISE do người dùng đóng góp.

  • Mobirise

Chuyển đổi file .MOBIRISE

File .MOBIRISE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.