Multicultural organization

Định nghĩa Multicultural organization là gì?

Multicultural organizationTổ chức đa văn hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multicultural organization – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong trường hợp người lao động của thay đổi hình nền, nền văn hóa, dân tộc, và kinh nghiệm có thể đóng góp một cách tự do, và đạt được tiềm năng cá nhân của họ cho riêng mình và lợi ích của tổ chức.

Definition – What does Multicultural organization mean

Where employees of varied backgrounds, cultures, ethnicities, and experiences can contribute freely, and achieve their individual potentials for their own and their organization’s benefit.

Source: ? Business Dictionary