Multiple Linear Regression – MLR Definition

  Multiple Linear Regression – MLR Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Multiple Linear Regression – MLR Definition – Definition Multiple Linear Regression – MLR Definition – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nhiều Linear Regression – MLR Definition
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Multiple Linear Regression – MLR Definition là gì?

  Nhiều tuyến tính hồi quy (MLR), còn được gọi đơn giản là nhiều hồi quy, là một kỹ thuật thống kê có sử dụng một số biến giải thích để dự đoán kết quả của một biến phản ứng. Mục tiêu của hồi quy tuyến tính nhiều (MLR) là để mô hình hóa các mối quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích (độc lập) và phản ứng (phụ thuộc) biến.

  • Multiple Linear Regression – MLR Definition là Nhiều Linear Regression – MLR Definition.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Multiple Linear Regression – MLR Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Multiple Linear Regression – MLR Definition là gì? (hay Nhiều Linear Regression – MLR Definition nghĩa là gì?) Định nghĩa Multiple Linear Regression – MLR Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multiple Linear Regression – MLR Definition / Nhiều Linear Regression – MLR Definition. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây