Multiples Approach

  Multiples Approach là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Multiples Approach – Definition Multiples Approach – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cách tiếp cận bội
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Multiples Approach là gì?

  Cách tiếp cận bội là một lý thuyết định giá dựa trên ý tưởng rằng tài sản tương tự bán với giá tương tự. Nó giả định rằng một tỷ lệ so sánh giá trị cho một biến công ty cụ thể, chẳng hạn như khoản lãi hoạt động, hoặc dòng tiền là như nhau giữa các doanh nghiệp tương tự.

  • Multiples Approach là Cách tiếp cận bội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Multiples Approach

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Multiples Approach là gì? (hay Cách tiếp cận bội nghĩa là gì?) Định nghĩa Multiples Approach là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multiples Approach / Cách tiếp cận bội. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây