Notional Value

  Notional Value là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Notional Value – Definition Notional Value – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Trị Khái Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Notional Value là gì?

  Giá trị tinh thần là một thuật ngữ thường được sử dụng để định giá tài sản cơ bản trong giao dịch phái sinh. Nó có thể là tổng giá trị của một vị trí, bao nhiêu giá trị mà một vị trí kiểm soát hoặc số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thuật ngữ này được sử dụng khi mô tả các hợp đồng phái sinh trong các tùy chọn, tương lai và thị trường tiền tệ.

   

  • Notional Value là Giá Trị Khái Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Notional Value nghĩa là Giá Trị Khái Toán.

  Giá trị tinh thần là không thể thiếu trong việc đánh giá rủi ro danh mục đầu tư có thể rất hữu ích khi xác định tỷ lệ phòng ngừa rủi ro để bù đắp rủi ro đó.

   

  Definition: Notional value is a term often used to value the underlying asset in a derivatives trade. It can be the total value of a position, how much value a position controls, or an agreed-upon amount in a contract. This term is used when describing derivative contracts in the options, futures, and currency markets.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ, một quỹ có mức tiếp xúc dài 1.000.000 USD với thị trường vốn cổ phần Hoa Kỳ và người quản lý quỹ muốn bù đắp rủi ro đó bằng các hợp đồng tương lai E-mini S & P 500. Họ sẽ phải bán một lượng tương đương hợp đồng tương lai S & P 500 để phòng ngừa rủi ro tiếp xúc thị trường. Sử dụng ví dụ trên, giá trị nổi bật của mỗi hợp đồng tương lai E-mini S & P 500 là 140.000 đô la và giá trị thị trường là 10.000 đô la.

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Notional Value

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Notional Value là gì? (hay Giá Trị Khái Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Notional Value là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Notional Value / Giá Trị Khái Toán. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây