OTA File

? Cách mở file .OTA? Những phần mềm mở file .OTA và sửa file lỗi. Convert Text and Binary OTA file sang định dạng khác.

.OTA File Extension

   

File name OTA File
File Type 1OTA Bitmap Image
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .OTA là file gì?

OTA là Raster Image Files – 1OTA Bitmap Image, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Nokia.

Over The Air (OTA) hình ảnh được sử dụng để gửi những bức ảnh trên điện thoại Nokia và Siemens điện thoại di động; chứa một hình ảnh bitmap đơn sắc giữ lên đến tối đa là 255×255 pixel; có thể được lưu trữ trong một định dạng nhị phân hoặc trong một định dạng thập lục phân trong một file văn bản.

What is a OTA file?

Over The Air (OTA) image used for sending pictures on Nokia and Siemens mobile phones; contains a monochrome bitmap image holding up to a maximum of 255×255 pixels; may be stored in a binary format or in a hexadecimal format in a text file.

Cách mở .OTA file

Để mở file .OTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTA do người dùng đóng góp.

  • SMS Picture Maker
  • XnView MP
  • XnView MP

Chuyển đổi file .OTA

File .OTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.