PCI Express

Định nghĩa PCI Express là gì?

PCI ExpressPCI Express. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PCI Express – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Đầu tiên đến PCI, sau đó PCI-X, sau đó PCI Express. PCI Express có thể được viết tắt là PCIe hay, ít phổ biến và gây nhầm lẫn hơn, PCX. Không giống như các tiêu chuẩn PCI trước đó, PCI Express không sử dụng một cấu trúc bus song song, nhưng thay vào đó là một mạng lưới kết nối nối tiếp điều khiển bởi một trung tâm trên bo mạch chủ của máy tính. Điều này cho phép thẻ PCI Express để chạy nhanh hơn đáng kể so với card PCI trước.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PCI Express? – Definition

First came PCI, then PCI-X, then PCI Express. PCI Express can be abbreviated as PCIe or, less commonly and more confusingly, PCX. Unlike earlier PCI standards, PCI Express does not use a parallel bus structure, but instead is a network of serial connections controlled by a hub on the computer’s motherboard. This enables PCI Express cards to run significantly faster than previous PCI cards.

Understanding the PCI Express

Thuật ngữ liên quan

  • PCI
  • PCI-X

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm