PLP File

? Cách mở file .PLP? Những phần mềm mở file .PLP và sửa file lỗi. Convert N/A PLP file sang định dạng khác.

.PLP File Extension

   

File name PLP File
File Type Photo Locker Picture
Nhà phát triển Rupees & Dollars
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (24 Bình chọn)

File .PLP là file gì?

PLP là Encoded Files – Photo Locker Picture, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rupees & Dollars.

Locked hình ảnh được tạo ra bởi hình ảnh Locker, một ứng dụng Android sử dụng để ẩn hình ảnh trên thiết bị của bạn; các cửa hàng một hình ảnh đã được “khóa” bởi các ứng dụng để ẩn các hình ảnh khỏi bị người khác xem.

What is a PLP file?

Locked picture created by Photo Locker, an Android app used to hide photos on your device; stores a picture that has been “locked” by the app in order to hide the image from being viewed by others.

Cách mở .PLP file

Để mở file .PLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLP do người dùng đóng góp.

  • Rupees & Dollars Photo Locker
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • ACDSee Application
  • FotoSlate Application
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .PLP

File .PLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.