BB FlashBack

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download BB FlashBack – NA

Phần mềm BB FlashBack

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

BB FlashBack là phần mềm gì?

BB FlashBack là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của BB FlashBack là Version NA (cập nhật NA)

BB Flashback Professional là một ứng dụng ghi âm màn hình. Nó rất hữu ích cho việc thực hiện hướng dẫn, các cuộc biểu tình hoặc đào tạo vật liệu. Các tính năng mới trong BB Flashback 5 bao gồm dịch ngôn ngữ của textbox hoặc nút, cũng như ảnh hưởng phóng đại để phóng to một số bộ phận của bộ phim. Mật khẩu bảo vệ được thực hiện cho các bản ghi âm mà người dùng muốn giữ an toàn. Flashback Connect bao gồm một số tuỳ chọn tuỳ chỉnh để bao gồm công ty xây dựng thương hiệu. Ngoài ra còn có một trang web chia sẻ video trực tuyến chuyên dụng, được gọi là dịch vụ trực tuyến Flashback Connect, cũng như một người dùng đồ họa mới Interface. Các tính năng khác bao gồm Fade chuyển tiếp, nơi người dùng có thể bao gồm hiệu ứng chuyển tiếp để tham gia các clip khi làm phim.

What is BB FlashBack?

BB Flashback Professional is a screen recording app. It is useful for making tutorials, demonstrations or training material. New features in BB Flashback 5 include language translation of textboxes or buttons, as well as a magnified effect to enlarge several parts of the movie. Password protection is made for recordings that users want to keep secure. Flashback Connect includes some customization options to include company branding. There is also a dedicated online video sharing website, known as the Flashback Connect online service, as well as a new Graphical User Interface. Other features include Fade Transitions, where users can include transition effects to join clips when making movies.

Các loại file được mở bởi BB FlashBack

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm BB FlashBack có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FBRFBZ

Download BB FlashBack

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg