ZIP7 File

? Cách mở file .ZIP7? Những phần mềm mở file .ZIP7 và sửa file lỗi. Convert N/A ZIP7 file sang định dạng khác.

.ZIP7 File Extension

   

File name ZIP7 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ZIP7 là file gì?

ZIP7 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ZIP7 file

Để mở file .ZIP7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZIP7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZIP7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZIP7 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR

Chuyển đổi file .ZIP7

File .ZIP7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.