RAY File

? Cách mở file .RAY? Những phần mềm mở file .RAY và sửa file lỗi. Convert N/A RAY file sang định dạng khác.

.RAY File Extension

   

File name RAY File
File Type 1Synopsys Light Ray Data File
Nhà phát triển Synopsys
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RAY là file gì?

RAY là Data Files – 1Synopsys Light Ray Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synopsys.

tập tin một tia là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi các chương trình thiết kế chiếu sáng Synopsys, chẳng hạn như LightTools và LucidShape. Nó chứa dữ liệu về tia ánh sáng, có thể dao động từ vài ngàn tia ánh sáng cho hàng triệu tia ánh sáng, và bao gồm các bước sóng, màu sắc và nguyên. file RAY được sử dụng để mô phỏng sự xuất hiện của các tia ánh sáng thực tế.

What is a RAY file?

A RAY file is a data file created by Synopsys illumination design programs, such as LightTools and LucidShape. It contains data about light rays, which may range from a couple thousand light rays to millions of light rays, and include wavelength, colors, and origination. RAY files are used to simulate the appearance of actual light rays.

Cách mở .RAY file

Để mở file .RAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAY do người dùng đóng góp.

  • Synopsys LucidShape
  • Synopsys LightTools
  • Synopsys LightTools
  • GAMMA GAMMARAY

Chuyển đổi file .RAY

File .RAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.