MTQ File

? Cách mở file .MTQ? Những phần mềm mở file .MTQ và sửa file lỗi. Convert Text MTQ file sang định dạng khác.

.MTQ File Extension

   

File name MTQ File
File Type Mustaq Data File
Nhà phát triển Nando Penteado
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MTQ là file gì?

MTQ là Data Files – Mustaq Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nando Penteado.

Nộp được sử dụng bởi Mustaq, một chương trình giúp người dùng tạo ra điểm âm nhạc; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi các ứng dụng để tạo ra các điểm trong hình ảnh và file âm thanh định dạng khác nhau, chẳng hạn như .PDF, .JPG, và WAV; lưu dưới dạng văn bản đơn giản, cho phép chỉnh sửa thủ công thông qua soạn thảo văn bản.

What is a MTQ file?

File used by Mustaq, a program that helps users create musical scores; contains data referenced by the application to generate the score in different image and sound file formats, such as .PDF, .JPG, and .WAV; stored as plain text, which allows manual editing through text editors.

Cách mở .MTQ file

Để mở file .MTQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTQ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MTQ

File .MTQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.