Writing

Định nghĩa Writing là gì?

WritingViết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Writing – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chữ viết tay, đánh máy, in ấn, nhiếp ảnh, hoặc bất kỳ hình thức mã hoặc ký hiệu ghi trên mọi phương tiện.

Definition – What does Writing mean

Handwriting, typing, printing, photography, or any form of code or notation recorded in any medium.

Source: ? Business Dictionary